Atruna

Mājas lapā www.kaross-chip.lv vai www.chiptuner.lv ietvertā informācija izmantojama, ievērojot autortiesības regulējošos normatīvos aktus.

Ja tiek izmantota mājas lapā www.kaross-chip.lv vai www.chiptuner.lv ietvertā informācija, obligāti jāatsaucas uz precīzu informācijas avotu un informācijas ieguves datumu un laiku.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu Kaross chiptuning nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.