Kaross chiptuning mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Kaross chiptuning vai trešās personas nedod nekādas garantijas par mājas lapu vai tās saturu. Kaross chiptuning nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja Kaross chiptuning ir zinājuši par mājas lapas vai tās satura trūkumiem. Kaross chiptuning mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Kaross chiptuning piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem un to lietošanas noteikumiem, tomēr Kaross chiptuning nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās mājas lapā vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Kaross chiptuning neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija Kaross chitpuning mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma.